MENU

Øveriet har blitt mer og fler

Pandemi til tross – musikken lever og Øveriet har ekspandert med enda flere fasiliteter, tjenester og arbeidskraft det siste året. Vi står rustet og er klare for nye muligheter i 2022, så fort vi er mer tilbake til «normalen».

Vi har i mange år vært to – Magnus og Gerhard – som tar seg av den praktiske driften av det som etter hvert har blitt kulturhuben Øveriet. I takt med økende volum de siste årene, har behovet for hjelp til blant annet praktiske oppgaver på huset naturlig nok vært større. Her har Markus Lindstøl Aase steppet inn og bidratt med uvurderlig hjelp og kunnskap i diverse små prosjektstillinger. Derfor var gleden ekstra stor da han takket ja til å bli en større del av Øveriet, med en 100 % stilling fra august 2021!

Velkjent fjes for mange – nytt for andre

Som gitarist i bandet KitFai har Markus vært en del av huset i mange år allerede, siden bandet har øvingslokale hos oss i Waldemar Thranes gate. For nye leietakere på Øveriet vil Markus høyst sannsynlig være den første man møter. Han kjenner til alt på huset og sørger for at utstyr, rom og andre fasiliteter fungerer som det skal.

KitFai – In every way – video fra øvingslokalet

Ikke bare tilfører Markus «yngre musikerblod» til teamet, men har også med seg en unik kompetanse med sin aktive tilstedeværelse i musikkbransjen. I tillegg skriver han innlegg i sosiale medier, med blant annet intervjuer med bandene og musikerne «våre». Markus tilfører Øveriet mye kompetanse både vi og leietakerne setter stor pris på!

Les intervju med Anders Voldrønning – av Markus Lindstøl Aase

Øveriet 2.0 skaper mer rom for musikken

Med enda en mann på laget er vi mer tilgjengelige for brukerne av lokalene, og vi ønsker at leietakerne våre skal oppleve et enda bedre tilbud. Som team utfyller vi en samlet rolle som tilbyder av – ikke bare øvingslokaler og fasiliteter – men også et miljø hvor musikere kan ha fokus på å skape musikk.

Fellesarealer for fremtiden

I april 2020 sto 7 nye øvingsrom klare, og rundt 20 band kunne flytte inn i splitter nye lokaler. I tillegg bygde vi et nytt, stort og romslig fellesrom som til daglig skal fungere som pause- og spiserom for de 67 øvingsrommene som ligger i umiddelbar nærhet. Dette rommet har flere muligheter og vil også brukes til sosiale samlinger og fagsamlinger, seminarer, workshops, produktdemoer osv. Markus kommer til å ha en sentral rolle i utviklingen av disse tilbudene, og vi ser frem til å kunne åpne helt opp for tilbudet.

Vi hadde store planer for åpningsmarkering av de nye lokalene i april 2020, men pandemien som rammet bransjen vår hardt, satte en stopper for markeringen og bruken av fellesområdene.

Stort kreativt potensial i det nye året

Hittil har det handlet om å bygge og drifte øvingslokaler. Nå ønsker vi tre å ta det hele et stort skritt videre og bruke den unike kompetansen vi har på huset til å videreutvikle Øveriet og utnytte potensialet som ligger i så mye kreativ energi samlet på en plass!

on December 1 | by

Comments are closed.