MENU

PRODUKTER

Vi tilbyr fire forskjellige leieavtaler for våre øvingslokaler. Bedriftsband for musikere i bedrifter som ønsker fast eller prosjektbasert øving. Fulltidsrom for full disponering og mulighet for å øve når du vil, Deltid som et rimeligere alternativ med én fast ukentlig øving og Flexi for musikere og band som ønsker å øve på dagtid og i helgene.

Våre kreative kollektiv består av 67 øvingslokaler i Oslo og 9 i Sandvika. Øvingslokalene er fordelt på tre avdelinger i samme bygg i Oslo og én av deling i Sandvika. Alle våre øvingsrom er lydisolerte og tilrettelagt akustisk. Som et resultat av støtte fra Kulturrom har avdeling 2, 3 og Sandvika blitt bygget med en mer omfattende byggemetode, som resulterte i enda bedre lydisolering og kalibrert akustikk. Alle avdelingene har felles oppholdsrom med kjøkken.