MENU

Fulltid Oslo

For deg som trenger full tilgang til et øvingslokale og som ønsker å bruke eget utstyr som lagres på bandrommet. Disse rommene er lydisolerte og tilrettelagt akustisk, men helt uten annet utstyr. Leiekontrakten gir deg tilgang til øvingslokalet døgnet rundt, sammen med de andre du deler rommet med.

Størrelsen på bandrommene varierer fra 13 m² til 35 m².

Pris: Fra 5900,- pr mnd.

I Oslo leies hvert fulltidsrom av en ansvarlig leietaker. Som oftest er dette en privatperson, men det kan også være et firma (bandets DA, plateselskap, management etc.).

Ansvarlig leietaker står fritt til å dele rommet med så mange hen vil, og danner et øvingskollektiv etter eget ønske. Fordeling av husleia, timeplan, utstyr og plass ordnes internt og er til syvende og sist ansvarlig leietakers ansvar.

Et typisk fulltidsrom på Øveriet Oslo er et kollektiv bestående av 2-4 band, noen ganger flere. Mange deler også rommet med frilansmusikere eller produsenter som gjerne bruker rommet på dagtid mens bandene bruker kveldene.

Kontakt oss for å tegne avtale