MENU

Husregler

  1. Nøkler, nøkkelkort og koder til nøkkelkort er personlige, og skal ikke overlates til utenforstående.
  2. Nøkkelansvarlig er ansvarlig for at de som slippes inn med hans/hennes nøkkelkort blir gjort kjent med og overholder husordensreglene, og at alle blir gjort kjent med brannrutiner og rømningsveier.
  3. Strøm og lys skal skrus av når lokalene ikke benyttes.
  4. Alle plikter å rydde etter seg og å holde arealene ryddige og rene. Avfall sortes og legges i merkede søppelkasser. Spesialavfall og avfall av ekstraordinært omfang og karakter må leveres på en gjenvinningsstasjon.
  5. Røyking er forbudt både inne på øvingsrommet og i alle fellesarealer.
  6. Det er ikke tillatt å ta med sykler inn på Øveriet, verken inn i fellesarealer eller inn på øvingsrommet. Hensatte sykler vil bli fjernet for eiers risiko og regning.
  7. Ingenting skal lagres i fellesarealene. Hensatte gjenstander vil bli fjernet for eiers risiko og regning.
  8. Det er ikke tillatt å overnatte på Øveriet.
  9. Det er ikke tillatt å ha med dyr på Øveriet.
  10. Begge dørene til øvingsrommet skal alltid være lukket både mens man øver og etter endt øving.
  11. All bruk av åpen ild (f.eks. stearinlys) er forbudt på Øveriet.
  12. Det er ikke tillatt å ha vannkoker, kaffetrakter o.l. inne på øvingsrommet.
  13. Øveriet skal informeres om eventuelle skader eller tekniske svikter, for eksempel problemer med heis, dører eller kortlesere.
  14. Nøkkelansvarlig plikter å melde fra umiddelbart dersom nøkkel eller kort mistes eller på annen måte går tapt.
  15. All bruk av Øveriets internettlinje skjer på eget ansvar, og enhver står personlig ansvarlig for eventuelle følger for ulovlig bruk av dette.
LAST NED PDF