MENU

Intervju med Anders Voldrønning

Anders Voldrønning er en av våre eldste kunder. Til sommeren har han vært her i 15 år. Dette synes vi var verdt å markere, så vi har snakket litt med ham.


Hvordan har det vært for deg på Øveriet de siste 15 årene, og hvem har du øvd her med?

Øveriet har trolig vært den mest stabile øvingsfasiliteten i mitt liv. Vi kom dit med Silence the Foe etter å ha flyttet fra Trondheim med The Lionheart Brothers sommeren 2006. Tidligere hadde vi øvd på ulike steder som var mindre forutsigbare. For meg var det som å komme innendørs. Videre har jeg øvd der med band som Lecter og U-FOES. Er der fremdeles med Shevils.

Shevils

 


Liste over noen av bandene som har delt rom med oss på Øveriet:

Closing Eyes, Hearts Naive, Ludvig Moon, Maribel, Mohr, Oslo Oscillator, Pirate Love, Pony The Pirate, Samurai Tango, Simen Says No, Stina Stjern, Støv, Supermale, Syndrom, Synkoke, The Lionheart Brothers, Tape Trash, The Black Soul Circus, The Cheaters, The Christians, The Prince And I og Yoon.


 


Shevils har en ny plate på gang. Fortell litt om den!

”Miracle of the Sun”, er vårt fjerde album og skulle ha kommet ut i disse dager. Våre tidligere album har alle blitt utgitt i november. Grunnet 2020, gir vi heller ut singelen ”Miracle of the Sun” nå, og så kommer albumet våren 2021. Det er forhåpentligvis ganske bra og består av 10 sanger fordelt på ca. en halv time. Vi har jobbet med prima folk under hele prosessen som definitivt har foredlet det hele. Videre ble noen av låtene skrevet mens Christoffer Gaarder og Torkil Rødvand var med i bandet.

 

 


Disse var med:

Produsert, innspilt & mikset av Marcus Forsgren i Studio Paradiso
Co-innspilt av Knærten Simonsen
Mastret av George Tanderø Mastering
Cover Art av Chris Faccone
Art Direction/Layout av Shelby Cinca

Ellers har vi jobbet med Jørn Veberg med video og bilder som vi gleder oss til å vise frem.


 

Shevils har jo holdt på en stund, og dere har hatt litt utskiftninger i besetning underveis. Fortell litt om det.

Da jeg så Flesvigs ”Førstegangstjenesten”, tenkte jeg på at Shevils høyst sannsynlig kun består av mennesker som tjente landet sitt med sivil tjeneste. Uten noe som helst grunnlag for å kunne forstå den disiplinerte sjargongen, har det utviklet seg en slags militær hilsemåte innad i bandet, i form av etternavnsbruk. Kan dårlig samvittighet over å ikke ha møtt til landets dugnad være en årsaksforklaring, eller bare faktum av at flere av medlemmene innehar nært beslektede navnetrekk?

Det har vært så mange innom bandet at jeg er usikker på om jeg bør lage noen form for liste, i så fall ville det være hensiktsmessig å gjengi medlemmene ved fornavn, slik at om jeg har glemt noen, vil ingen kunne finne ut av det. Shevils har holdt på så lenge, at det for enkelte, fort kan bli en slags sistegangstjeneste.

Like navn:

Anders
Anders Emil
Andreas Andre
Andreas
Christoffer
Kristofer
Marcus
Markus

Ulike navn:

Peter
Johan
Jørgen
Ole-Torstein
Torkil
Milton
Arnbjørn Joar Styrkor

 

Hvordan har 2020 vært for dere?

Som liten aktør har vi ikke merket stor forskjell. Kun få konserter som ikke ble noe av, forskyvning av album-slipp og god tid til å lage skiva ”Miracle of the Sun”. Det har vært trist å se venner miste jobbene sine. Korona vil ikke få utdelt kulturprisen 2020 og vi håper neste år ikke blir som dette.

F.V. Andreas Andre Myrvold, Anders Voldrønning, Marcus Forsgren, Anders Emil Rønning, Johan Staxrud

 

 

Hør første singel fra albumet her:

Shevils · Miracle Of The Sun

Vi har jobbet med prima folk under hele prosessen.

• Anders Voldrønning •