MENU

BOOKING

Vi tilbyr tre forskjellige leieavtaler for våre øvingslokaler. Fulltidsrom for full disponering og mulighet for å øve når du vil, Deltid som et rimeligere alternativ og Flexi for musikere og band som ønsker å øve på dagtid og i helgene. Vi opererer med ryddige kontrakter med tre måneders oppsigelsestid.

Vårt kreative kollektiv består av 67 øvingslokaler; 62 fulltids og 5 deltids. Øvingslokalene er fordelt på tre avdelinger i samme bygg, og alle våre øvingsrom er lydisolerte og tilrettelagt akustisk. Som et resultat av støtte fra Kulturrom har avdeling 2 og 3 blitt bygget med en mer omfattende byggemetode, som resulterte i enda bedre lydisolering og kalibrert akustikk. Alle avdelingene har felles oppholdsrom med kjøkken.