MENU

Husregler

 • Nøkler, nøkkelkort og koder til nøkkelkort er personlige, og skal ikke overlates til utenforstående.
 • Nøkkelansvarlig er ansvarlig for at de som slippes inn med hans/hennes nøkkelkort blir gjort kjent med og overholder husordensreglene, og at alle blir gjort kjent med brannrutiner og rømningsveier.
 • Alle dører og heisdører skal lukkes etter bruk.
 • Strøm og lys skal skrus av når lokalene ikke benyttes.
 • Alle plikter å rydde etter seg og å holde arealene ryddige og rene. Normalt restavfall legges i merkede søppelkasser i fellesarealene, papp og papir i merket beholder, og tomflasker og bokser legges i flaskecontaineren. Spesialavfall og avfall av ekstraordinært omfang og karakter må leveres på en gjenvinningsstasjon.
 • Røyking er forbudt både inne på øvingsrommet og i alle fellesarealer.
 • Det er ikke tillatt å ta med sykler inn på Øveriet, verken inn i fellesarealer eller inn på øvingsrommet. Hensatte sykler vil bli fjernet for eiers risiko og regning.
 • Ingenting skal lagres i fellesarealene. Eventuelle hensatte gjenstander vil bli fjernet for eiers risiko og regning.
 • Det er ikke tillatt å overnatte på Øveriet.
 • Det er ikke tillatt å ha med dyr på Øveriet.
 • Begge dørene til øvingsrommet skal alltid være lukket både mens man øver og etter endt øving.
 • All bruk av åpen ild (f.eks. stearinlys) er forbudt på Øveriet.
 • Det er ikke tillatt å ha vannkoker, kaffetrakter o.l. inne på øvingsrommet.
 • Øveriet skal informeres om eventuelle skader eller tekniske svikter, for eksempel problemer med heis, dører eller kortlesere.
 • Nøkkelansvarlig plikter å melde fra umiddelbart dersom nøkkel eller kort mistes eller på annen måte går tapt.
LAST NED PDF