MENU

ROM OG UTSTYR

Vi har 56 fulltidsrom og 4 deltidsrom. I tillegg har vi 23 lagerrom.