MENU

ØVINGSROM

Akkurat nå får du inntil 50% rabatt på øvingsrom ut året! Ta kontakt med oss innen 15. august for et tilbud tilpasset deg. 

Fulltid

Tilpasset deg som trenger full tilgang til et øvingslokale og som ønsker å bruke eget utstyr som lagres på bandrommet. Alle rommene er lydisolerte og tilrettelagt akustisk, men helt uten annet utstyr.

Leiekontrakten gir deg tilgang til øvingslokalet døgnet rundt, og selv om det er kun du som står som leietaker står du fritt til å dele rommet med så mange du ønsker. Et typisk fulltidsrom på Øveriet er et kollektiv bestående av 2-4 band, noen ganger flere. Mange deler også rommet med frilansmusikere eller produsenter som gjerne bruker rommet på dagtid mens bandene bruker kveldene.

Størrelsen på bandrommene varierer fra 19 m² til 32 m².

Alle våre leieavtaler er ryddige og med tre måneders oppsigelsestid.

Kontakt oss for tilbud

Deltid

Deltidsavtalen gir deg tilgang til et øvingslokale én fast kveld i uka (mandag-fredag). Du kan også booke flere faste kvelder til rabattert pakkepris.

Rommene er fullt utstyrt med PA og backline, så her er det bare å ta med instrumentene og plugge i. Ønsker du å supplere med eget utstyr, kan dette lagres på et eget lagerrom som deles med alle som bruker øvingsrommet. Øveriet står for service og vedlikehold av utstyret i rommene. Forbruksvarer som trommeskinn og rør byttes med jevne mellomrom, og vi setter inn backup når utstyr må på service.

4 timer eller en hel kveld?
Velg mellom en hel kveld i uka fra kl. 17 og så sent du måtte ønske, eller en fast ukedag. (kl. 16-20 eller 20-24.)

Alle våre leieavtaler er ryddige og med tre måneders oppsigelsestid.

Kontakt oss for tilbud

Flexi

Flexi-avtalen er en meget gunstig og fleksibel avtale for musikere og band som vil og kan øve på dagtid og i helgene. For en fast månedspris kan du booke så mange øvingstimer du ønsker hver måned. Gjelder hverdager kl. 08 – 17, hele lørdag (fra kl. 08) og hele søndag.

Ved inngåelse av Flexi-avtalen får du en egen nøkkel og tilgang til en bookingkalender for våre deltids øvingslokaler. Her kan du booke deg inn så mange ledige timer som er ønskelig, i tråd med det timeantallet du har valgt. Du kan booke inntil 3 uker frem i tid. Rommene er fullt utstyrt med PA og backline, så her er det bare å ta med instrumentene og plugge i.

Våre Flexi-leieavtaler er ryddige med en måneds oppsigelsestid (med en bindingstid på minimum 3 måneder).

Kontakt oss for tilbud

It’s not where you’re from, it’s where you’re at

• ian brown •