MENU

ØVINGSROM

Fulltid

Tilpasset deg som trenger full tilgang til et øvingslokale og som ønsker å bruke eget utstyr som lagres på bandrommet. Alle rommene er lydisolerte og tilrettelagt akustisk, men helt uten annet utstyr.

Leiekontrakten gir deg tilgang til øvingslokalet døgnet rundt, og selv om det er kun du som står som leietaker står du fritt til å dele rommet med så mange du ønsker. Et typisk fulltidsrom på Øveriet er et kollektiv bestående av 2-4 band, noen ganger flere. Mange deler også rommet med frilansmusikere eller produsenter som gjerne bruker rommet på dagtid mens bandene bruker kveldene.

Størrelsen på bandrommene varierer fra 18 m² til 25 m².

Våre leieavtaler for fulltid er ryddige og med tre måneders oppsigelsestid.

Kontakt oss for tilbud

Deltid

Deltidsavtalen gir deg tilgang til et øvingslokale én fast kveld i uka fra kl 17 (mandag-fredag). Du kan også booke flere faste kvelder til rabattert pakkepris.

Rommene er fullt utstyrt med PA og backline, så her er det bare å ta med instrumentene og plugge i. Ønsker du å supplere med eget utstyr, kan dette lagres på et eget lagerrom som deles med alle som bruker øvingsrommet. Du må ha med egne mikrofoner og mikrofonkabler, men det står 3 stk mikrofonstativer på rommet. Øveriet står for service og vedlikehold av utstyret i rommene. Forbruksvarer som trommeskinn og rør byttes med jevne mellomrom, og vi setter inn backup når utstyr må på service.

Våre leieavtaler for deltid er ryddige og med tre måneders oppsigelsestid.

Kontakt oss for tilbud

Flexi

Flexi-avtalen er en meget gunstig og fleksibel avtale for musikere og band som vil og kan øve på dagtid og i helgene. For en fast månedspris kan du booke så mange øvingstimer du ønsker hver måned. Gjelder hverdager kl. 08 – 17, hele lørdag (fra kl. 08) og hele søndag.

Ved inngåelse av Flexi-avtalen får du en egen nøkkel og tilgang til en bookingkalender for våre Flexi øvingslokaler. Her kan du booke deg inn så mange ledige timer som er ønskelig, i tråd med det timeantallet du har valgt. Du kan booke inntil 3 uker frem i tid. Rommene er fullt utstyrt med PA og backline, så her er det bare å ta med instrumentene og plugge i. Du må ha med egne mikrofoner og mikrofonkabler, men det står 3 stk mikrofonstativer på rommene.

Våre Flexi-leieavtaler er ryddige med en måneds oppsigelsestid (med en bindingstid på minimum 3 måneder).

Kontakt oss for tilbud

It’s not where you’re from, it’s where you’re at

• ian brown •