MENU

VELKOMMEN TIL
ØVERIET SANDVIKA

Fra august 2020 utvider vi med en ny avdeling i Sandvika, her er vi samlokalisert og i tett samarbeid med Tanken. Rommene har moderne lydisolasjon, kalibrert akustikk og god ventilasjon. I våre rom hører du alt som skal høres, og du kan spille høyt uten at det blir ubehagelig. Rommene har flytende gulv, doble lydvegger og doble lyddører.

Om Øveriet Sandvika
I Sandvika åpner vi fulltidsrom, for deg som trenger full tilgang, døgnet rundt til et øvingslokale og som ønsker å bruke eget utstyr som lagres på bandrommet. Disse rommene er lydisolerte og tilrettelagt akustisk, men helt uten annet utstyr.

Leiekontrakten gir deg tilgang til øvingslokalet døgnet rundt, og selv om det er kun du som står som leietaker står du fritt til å dele rommet med så mange du ønsker. Et typisk fulltidsrom på Øveriet er et kollektiv bestående av 2-4 band, noen ganger flere. Mange deler også rommet med frilansmusikere eller produsenter som gjerne bruker rommet på dagtid mens bandene bruker kveldene.

I tillegg har du mulighet for deltidsrom som gir deg tilgang til et øvingslokale én fast kveld i uka (mandag-fredag) og Flexi-avtale for musikere og band som vil og kan øve på dagtid og i helgene.

Hos oss øves det hele året – døgnet rundt. Ta kontakt for mer informasjon om å leie rom på Øveriet.